SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe

ul. Szeligiewicza 1
40-074 Katowice


NIP: 954 273 97 23
KRS: 0000435396


e-mail: biuro@spotcbr.pl
tel: +48 602 768 987

 

Napisz do nas
  • DirectionSzeligiewicza 1, Katowice, PL
  • Phone+48 602-768-987

Naszym głównym celem prowadzonej działalności jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w osiąganiu skutecznej    i rentownej komercjalizacji pomysłów, technologii i rozwiązań poprzez oferowanie skutecznych rozwiązań procesowych       w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy poprzez przeniesienie wyników badań naukowych z sektora naukowego            do gospodarki.

 

W chwili obecnej sytuacja gospodarcza oraz kierunki polityki, zarówno krajowej jak i UE, zachęcają do podejmowania współpracy w procesie transferu technologii oraz komercjalizacji wiedzy między sektorem komercyjnym a nauką poprzez m.in. tworzenie warunków dla działalności badawczej i rozwojowej oraz budowanie potencjału społeczno-gospodarczego tworząc sieci czy klastry. Nasza działalność jest także odpowiedzią na przeciwności i bariery związane z taką współpracą, które istnieją zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i naukowca. Wspomnieć należy także, że współpraca dwóch tak różnych sfer jakimi są sfera gospodarcza i badawcza wymaga stosowania odpowiednich modeli biznesowych, mogących tworzyć wartość dla obu stron oraz uwzględniać ich indywidualne potrzeby i specyfikę. Waga jaką pełni obecnie innowacyjność oraz komercjalizacja wiedzy spowodowała iż zarówno uczelnie w Europie jak i w Polsce skupiają                 się na pozytywnej współpracy z biznesem pracując nad nowymi modelami komercjalizacji swojej wiedzy.