SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe

ul. Szeligiewicza 1
40-074 Katowice


NIP: 954 273 97 23
KRS: 0000435396


e-mail: biuro@spotcbr.pl
tel: +48 602 768 987

 

Napisz do nas
  • DirectionSzeligiewicza 1, Katowice, PL
  • Phone+48 602-768-987

SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe sp. z o.o. odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki, dla której źródłem przewagi konkurencyjnej staje się innowacja, zdolność do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, wiedzy oraz wyników badań. Transformacja gospodarcza w ostatnich latach spowodowała przejście z gospodarki opartej na surowcach i przemyśle jako czynnikach produkcji do gospodarki opartej na wiedzy, gdzie najważniejszym czynnikiem jest informacja,   a także postępujące zaangażowanie środowiska akademickiego w zakładanie podmiotów typu spin out, jakim jest SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe sp. z o.o.

 

Warto zaznaczyć, że SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej zajmującej                      się pozyskiwaniem finansowania (w głównej mierze skupionego na rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych)       oraz kompleksową obsługą realizowanych w ten sposób inwestycji – księgową, formalną, prawną oraz marketingową.

 

Zaplecze produkcyjne

SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o. swoją siedzibą ma w Katowicach w nieruchomości o powierzchni                 ok 300 m2 , która swoimi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi i technicznymi pozwala na realizację założonych celów gospodarczych oraz celów będących przedmiotem misji powstania i działania spółki. Ponadto SPOT CBR współpracuje        z innymi jednostkami o statusie np. parków technologicznych, laboratoriami oraz z ośrodkami akademickimi,                         w tym z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, którego kadra naukowa tworzy zespół badawczy spółki. Ponadto zaznaczyć należy, że wskazana nieruchomość, a zwłaszcza jej powierzchnia i przystosowanie techniczne pozwala na efektywne i pełne zarządzanie pracami badawczymi.