SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe

ul. Szeligiewicza 1
40-074 Katowice


NIP: 954 273 97 23
KRS: 0000435396


e-mail: biuro@spotcbr.pl
tel: +48 602 768 987

 

Napisz do nas
  • DirectionSzeligiewicza 1, Katowice, PL
  • Phone+48 602-768-987

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony praw autorskich oraz związanych z uzyskaniem patentu poprzez:

 

  • kompleksowe prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i EPO w sprawach związanych ze zgłaszaniem wynalazków w celu ochrony patentowej, w tym m.in.: przygotowanie komplektnego wniosku i dokumentacji                  wraz z tłumaczeniem, monitorowanie terminów i kosztów, przygotowanie literatury patentowej,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku poza granicami kraju (PCT, EPO),
  • walidację patentów europejskich w Polsce,
  • tłumaczenie i składanie w UPRP zastrzeżeń patentowych zgłoszeń europejskich po publikacji EP (ochrona tymczasowa),
  • tłumaczenie i składanie w UPRP udzielonych patentów europejskich,
  • współpracę z doświadczoną kancelarią patentową, w tym: prowadzenie spraw sprzeciwów i naruszeń patentów, opracowanie programów ochrony i umów licencyjnych, prowadzenie spraw zatrzymań celnych związanych z naruszeniem patentu, przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, opracowanie umowów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, opracowanie programów ochrony praw autorskich.