SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe

ul. Szeligiewicza 1
40-074 Katowice


NIP: 954 273 97 23
KRS: 0000435396


e-mail: biuro@spotcbr.pl
tel: +48 602 768 987

 

Napisz do nas
  • DirectionSzeligiewicza 1, Katowice, PL
  • Phone+48 602-768-987

Nawiązując do misji i celu działania Spółki, w ramach kompleksowych usług świadczonych w zakresie realizacji                     prac badawczo rozwojowych, służymy kompleksową pomocą przy wdrażaniu wyników projektów badawczych.

 

W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020, w ramach współfinansowania projektów badawczych, dopuszczalne są następujące formy wdrożenia:

  • wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji                 lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu (innowacja produktowa),
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie, wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży),
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw własności przemysłowej                       w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
  • wdrożenie w działalności własnej przedsiębiorstwa (innowacja procesowa).

W celu skutecznego wdrożenia wyników prac badawczych i rozwojowych oferujemy Państwu:

  • przygotowanie analizy finansowej wraz ze strukturą strumieni przychodów z wdrożenia,
  • opracowanie polityki marketingowej i dystrybucyjnej produktu/usługi/technologii,
  • opracowanie polityki cenowej względem konkurencji,
  • analiza ryzyk i zagrożeń przy skutecznym wdrażaniu.